Sentralstyret

Sentralstyret er Europabevegelsens øverste politiske ledelse og velges for to år av gangen av Landsmøtet. Det møtes jevnlig og er det besluttende organet mellom landsmøtene.

Det sittende sentralstyret ble valgt i 2019. Styret er bredt sammensatt, både gjennom faglig kompetanse og politisk bakgrunn.

For perioden 2019-2021 ledes sentralstyret av Heidi Nordby Lunde.

SENTRALSTYRET 2019-2021

Heidi Nordby Lunde
Leder
+47 400 19 747
Twitter: @VamPus

Irene Johansen
Nestleder
+47 916 55 936
Twitter: @irehanse

Torbjørn Wilhelmsen
Styremedlem
Twitter: @towilhelm

 

 

Ida Hjeltnes
Styremedlem

Foto: Miljøpartiet Dei Grøne, Monica Løvdahl/Flickr

Hanna Marcussen
Styremedlem

Foto: Høyre

Aase Marthe Horrigmo
Styremedlem

Bjørn Tore Ødegården
Styremedlem

Kristine Meek Stokke
Styremedlem, leder av Europeisk Ungdom

Foto: Ymala Antonsen

Morten Skandfer
Styremedlem, vara

Foto: Hordaland fylkeskommune

Øyvind Strømmen
Styremedlem, vara