Sentralstyret

Sentralstyret er Europabevegelsens øverste politiske ledelse og velges for to år av gangen av Landsmøtet. Det møtes jevnlig og er det besluttende organet mellom landsmøtene.

Det sittende sentralstyret ble valgt i 2021. Styret er bredt sammensatt, både gjennom faglig kompetanse og politisk bakgrunn.

For perioden 2021-2023 ledes sentralstyret av Heidi Nordby Lunde.

SENTRALSTYRET 2021-2023

Heidi Nordby Lunde
Leder
+47 400 19 747
Twitter: @VamPus

Hanna E Marcussen
Nestleder

Jeanette Moen
Sentralstyremedlem

Jean-Yves M Gallardo
Sentralstyremedlem

Aase Marthe J Horrigmo
Sentralstyremedlem

Bjørne Grimsrud
Sentralstyremedlem

Charlotte S F Sørås
Sentralstyremedlem

Kristine Meek Stokke
Tiltredende sentralstyremedlem
Leder av Europeisk Ungdom


Kristine Meek Stokke
Tiltredende sentralstyremedlem
Leder av Europeisk Ungdom


Morten Skandfer
Sentralstyret, 1. varamedlem

Øyvind Strømmen
Sentralstyret, 2. varamedlem