Historien om Europabevegelsen

Den internasjonale Europabevegelsen ble stiftet etter en konferanse i Haag i 1948 av europeiske politikere som Winston Churchill og Konrad Adenauer. På denne konferansen deltok 12 nordmenn, deriblant stortingsrepresentant Herman Smitt Ingebrigtsen. Sammen med blant andre Arnulf Øverland og Johan H. Andresen stiftet han Europabevegelsen i Norge året etter, 30. mai 1949.

Europabevegelsen har siden den tid arbeidet for at flest mulig land i Europa skal inngå i et forpliktende organisert samarbeid, basert på verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles bærekraftig utvikling.

EU er i dag den viktigste arena for forpliktende politisk og økonomisk samarbeid i Europa. Gjennom rundt 75 avtaler, deriblant EØS- og Schengen-avtalen, er Norge en del av EU-samarbeidet, men uten politisk representasjon og medbestemmelse. Arbeidet for et samlet Europa pågår fortsatt.

Støtt oss i dette viktige arbeidet og bli medlem idag!