Europabevegelsen

norden

Et sterkere nordisk energisamarbeid

De nordiske energiministrene møttes i Helsinki 24. november på det årlige nordiske energiministermøtet. Olje- og energiminister Tord Lien og energiministrene fra de øvrige nordiske land diskuterte her blant...

fortsatt-ja

Fortsatt JA!

I dag, 28 november, er det 22 år siden et knapt flertall av Norges befolkning stemte mot at Norge skulle bli medlem av Den europeiske union. Europabevegelsen mener...