Europabevegelsen

«Geoblocking» er betegnelsen på de teknologiske hindringene som iverksettes for å begrense det geografiske området hvor digitalt innhold er tilgjengelig.

Forbud mot geoblocking

EUs nye strategi for et digitalt indre marked ventes fremlagt i mai. Europakommisjonen vil blant annet prioritere å fjerne hindringer for forbrukere og bedrifter, som såkalt «geoblocking». Denne...