Europabevegelsen

EU-Schengen

Se opptak av #Europacafe om migrasjon

Hvordan har Europa respondert på flyktningutfordringene og hvor går veien videre? Årets første Europacafe satt migrasjon på agendaen og stilte spørsmål ved asylsystemet der felles koordinering og samarbeid...