Europabevegelsen

EFTA-logo - Opphavsrett - European Free Trade Association

Misforstått om EØS

Tom Hetland kommenterer 5 des. min kronikk i VG der eg viste til korleis dagens EØS-tilknyting representerer eit dundrande demokratisk underskot for norske borgarar. Realiteten er at det...