Europabevegelsen

EU smil

EU-optimismen øker

Stadig flere europeere er EU-positive. Det viser den halvårige Eurobarometer-spørreundersøkelsen, som ble lagt fram onsdag 2. august. 33.000 mennesker fra EUs medlemsland og kandidatland har deltatt i spørreundersøkelsen....

Estland

Estland tar over EUs formannskap

Storbritannia skulle egentlig ha det roterende formannskapet høsten 2017, men dette ble endret grunnet brexit. Første juli tok derfor Estland over formannskapet for Rådet for Den europeiske union....