Europabevegelsen

TTIP 4

Et tilsvar om handel, EU, USA og Norge

«Den norske handelen med USA forholdsvis lav, drøyt en tidel av handelen med EU», seier Christian Anton Smedshaug, daglig leiar i Agri Analyse, til Nationen 1. februar. Kommentar...

EU kutter roamingkostnadene

Fjerner roamingkostnadene fra 15. juni

Natt til onsdag 1. februar ble representanter fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen enige om hvordan teleselskapene skal kompenseres for å levere data til andre selskapers kunder. «Dette var...