Europabevegelsen

ISDS 2

Når demagogene våkner

Donald Trumps proteksjonistiske retorikk og Storbritannias beslutning om å forlate EU har skapt usikkerhet i internasjonal handelspolitikk. Betydningen av forutsigbarhet på dette feltet kan knapt overvurderes – det...

Norge i Europa

EØS – så mye mer enn en handelsavtale

Å si opp EØS-avtalen vil ikke bare begrense norske bedrifters mulighet til å konkurrere på det europeiske markedet, det vil også frata nordmenn rettigheter de fleste av oss i...

EFTA

Når handel ikke er alt

Igjen og igjen blir EØS-avtalen redusert til handel i det offentlige ordskiftet. Motstanderne av avtalen mener en utdatert handelsavtale fra 1973 er et bedre alternativ for utkantlandet Norge. Det at...