Europabevegelsen

Justis

Myndighetsoverføring og EU

Stortingsbiblioteket har nylig lansert et faktaark som viser EU-saker hvor Stortinget har avgitt myndighet til enten EFTAs overvåkingsorgan eller et EU-organ. Nærmere prosedyre om forkjellige måter å avgi suverenitet og myndighet...