Von der Leyen: Unionens tilstand 2023

Den 13. september holdt Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sin årlige Unionens tilstand-tale.

Talen er både en rapport over det arbeidet Kommisjonen har gjort det siste året, men også en gjennomgang av hvilke utfordringer og satsningsområder EU ønsker å fokusere på fremover.

Ursula von der Leyen. Foto: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Hovedpunktene i årets tale var blant annet det kommende Europaparlamentsvalget til neste vår, sikkerhetssituasjonen i Europa, og Kommisjonens arbeid med de store programmene Fit for 55, Green Deal og et nytt initiativ for forskning på kunstig intelligens. Von der Leyen lovet at bønder og næringslivet skulle få ekstra hjelp til å gjennomgå det grønne skifte. Til tross for lav arbeidsledighet trenger europeiske bedrifter mer kompetanse og videreutdanning.

Videre tok kommisjonspresidenten opp hvordan de planla å bekjempe inflasjon i eurosonen, og gjorde rede for Kommisjonens stilling i den pågående debatten om utvidelser av EU. Von der Leyen ønsker nye samtaler om utvidelser velkommen, og viser til flere land som har stått i kø i mange år for å bli medlem av unionen.

Som i fjor var selvfølgelig også krigen i Ukraina en stor del av talen. EU vil fortsette å støtte ukrainerne, og har satt opp et fond på over 50 milliarder euro for å bidra til gjenoppbyggingen av landet.

Avslutningsvis ble samhold og en union for folket trukket frem. Frem mot valget i Europaparlamentet neste mai skal EU jobbe for å utvide og utdype sitt demokratiske arbeid.

 

The people of Europe want a Union that stands up for them in a time of great power competition.

But also one that protects and stands close to them, as a partner and ally in their daily battles.

And we will listen to their voice.

If it matters to Europeans, it matters to Europe.

      – Kommisjonspresident Ursula von der Leyen

Du kan lese hele talen på Kommisjonens hjemmesider, eller se den i opptak via Kommisjonens offisielle Twitter-konto