Europabevegelsen Bærum

Interimstyret i Europabevegelsen Bærum

Mandag 19. september 2022 etablerte vi et nytt lag: Europabevegelsen Bærum.

Oppstartsmøte fant sted på Kunnskapssenteret i Sandvika, med innledning av Europabevegelsens leder Heidi Nordby Lunde og leder av interimsstyret for Europabevegelsen Bærum, Nikki Schei.

«Det er veldig gledelig at Europabevegelser reetablerer seg i Bærum i en av Norges mest internasjonale kommuner. Med et meget internasjonalt næringsliv og en grunnholdning blant innbyggerne i Bærum at vi er en del av Europa og verden, så er det av største betydning at Europabevegelsen er tilstede og setter dagsorden», sier Schei, som ser frem til å få til starte arbeidet.

Interimsstyret består i tillegg av Cathrine Chaffey, Maria Barstad Sanner, Christian-Marius Stryken, Johan Malvik og Sebastian Otterhals.

Generalsekretær Fredrik Mellem, som også var med på møtet, mener det var på tide at Bærum fikk sitt eget lokallag:  «Med dette er hele Norgeskartet dekket av fungerende lag i Europabevegelsen.» sier han,  «Bærum har lenge vært en hvit flekk på kartet, men nå er vi til stede også her».

Styret vil innkalle til det første ordinære årsmøte i løpet av første halvdel av 2023.

Følg gjerne laget på deres Facebook-side!
Styret kan kontaktes på baerum@europabevegelsen.no