Vil du bli praktikant for Europabevegelsen i Norge?

Europabevegelsen tilbyr et lærerikt og variert praktikantopphold for perioden august 2023 til juni 2024.

Vi leter etter en person med faglig bakgrunn i europastudier, statsvitenskap, historie, media og journalistikk eller andre relevante studier. Det kreves svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Det er en fordel om du har kjennskap til WordPress og erfaring med sosiale medier.

Som praktikant vil du bidra i Europabevegelsens daglige arbeid, med særlig vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving for våre nettsteder ieuropa.no og europabevegelsen.no, publisering i sosiale medier, samt deltakelse i gjennomføringen av ulike prosjekter og annet organisatorisk arbeid. Praktikanten har også ansvar for et nyhetsbrev som går ut til organisasjonens medlemmer annenhver uke, med nyheter fra Europa og EU. Det vil bli anledning til å delta på relevante kurs og seminarer. Stillingen vil til en viss grad bli utformet ut fra praktikantens egne erfaringer og egenskaper.

Praktikantordningen er en 80 prosent stilling (fire dager per uke), og er lønnet med 70 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. I tillegg dekkes telefonutgifter og Ruter-billett for sone 1.

Oppstart vil være 22. august 2023, og vil i utgangspunktet vare i 10 måneder frem til 21. juni 2024. Dersom et kortere engasjement er ønskelig for deg, vennligst oppgi dette i søknaden.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger. Det er også en stor fordel om du har et engasjement for europeisk samarbeid.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon i vekst. Vi holder til sentralt i Oslo, hvor vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

 

Søknadsfrist: 30. april 2023

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no. Merk søknaden med «Praktikantstilling».

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Fredrik Mellem på telefon 932 63 892.

You may also like...