Verden etter korona

Valgene vi tar nå, vil forme verden i årevis framover. Det mener én av verdens mest kjente historikere.

Yuval Noah Harari. Foto: Flickr

I en tekst i Financial Times skriver historiker Yuval Noah Harari at ettersom koronaepidemien og de økonomiske konsekvensene av den er global, vil den best løses gjennom globalt samarbeid. Han mener at hvordan det internasjonale samfunnet velger å løse denne krisen – gjennom nasjonal isolasjon eller globalt samarbeid – vil sette standarden for hvordan vi løser fremtidige utfordringer.

Harari foreslår flere tiltak for å overvinne epidemien. For det første mener han at vi trenger et globalt system for å dele viktig informasjon. Han peker på at Kina, som var «land null», kan lære opp andre land i hvordan viruset virker og best håndteres. Også Sør-Koreas håndtering av epidemien er en modell andre land kan dra lærdom av. For at det skal fungere trenger vi globalt samarbeid og tillit, skriver Harari. Kinesiske myndigheter holdt viruset hemmelig i flere uker. Dette ga det mulighet til å spre seg til store deler av verden og ta livet av flere mennesker. For at et globalt informasjonssystem skal fungere optimalt er vi avhengige av at alle stater gir riktig informasjon til riktig tid.

Harari foreslår også en global innsats for å produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr, samt medisinsk personell. I stedet for at hvert land produserer utstyr lokalt kan en global innsats sørge for økt produksjon og en mer rettferdig fordeling av utstyr. Han mener at land med få tilfeller av korona bør være villige til å sende utstyr og medisinsk personell til land med mange tilfeller, og kunne stole på at andre land vil bidra hvis det senere trenger hjelp. Da Kina var på sin smittetopp sendte EU over 50 tonn med hjelpeutstyr til landet. Nå som Europa er episenteret for epidemien, sender Kina utstyr tilbake som takk for hjelpen.

I tillegg tar Harari til orde for mer økonomisk samarbeid. – Dagens økonomiske system baserer seg på handel mellom land og forsyningskjeder. Hvis hvert enkelt land opptrer på egen hånd og gir blaffen i resten av verden vil det kunne resultere i en enda dypere økonomisk krise, skriver Harari og foreslår en global økonomisk handlingsplan.

Dessverre gjør ikke verdens land disse tingene. En kollektiv lammelse har grepet det internasjonale samfunnet, skriver Harari. Han påpeker at under finanskrisen i 2008 og ebolaepidemien i 2014 inntok USA rollen som global leder. Dette har imidlertid endret seg etter Trump ble president. Han er mer opptatt av å stenge EU-borgere ute og hamstre tyske forskere. Harari frykter at dersom ingen andre land tar over rollen som global leder vil det ikke bare bli vanskeligere å stanse koronaepidemien, men konsekvensene av den vil forgifte det internasjonale samfunnet i mange år fremover.

– Kriser skaper også muligheter, påpeker Harari. Koronakrisen er en mulighet til å endre hvordan vi samarbeider om globale utfordringer. Forhåpentligvis vil denne krisen få verdenssamfunnet til å forstå hvor farlig global uenighet og alenegang er.

– Menneskeheten trenger å ta et valg. Kommer vi til å velge nasjonal isolasjon og uenighet, eller global solidaritet? Hvis vi velger det førstnevnte vil dette ikke bare forlenge krisen, men sannsynligvis føre til verre katastrofer i fremtiden. Hvis vi velger global solidaritet, vil det være en seier mot koronaviruset og alle fremtidige epidemier og kriser som kan ramme menneskeheten i det 21. århundre, avslutter Harari.