Venstre

Venstre er et parti med rom for ulike meninger. Det kommer også frem i europapolitikken deres, hvor resonnement og konklusjon ikke alltid henger helt sammen.

Etter en uke med partivurderinger har vi kommet til Venstre. I morgen står Høyre for tur, før vi avslutter med Frp på torsdag. På fredag følger en oppsummering av alle anmeldelsene.

Venstre

EU-medlemskap – Tar ikke standpunkt

Venstre tar ikke standpunkt når det gjelder norsk EU-medlemskap.

Deres holdning er at dersom medlemskap igjen blir aktuelt må det avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Det er likevel gjort plass til en del positiv EU-omtale i partiprogrammet.

Men det ikke alt ved EU Venstre er like fornøyd med. Blant annet mener de at unionen ikke har greid å etablere en bred folkelig forankring. Videre hevder de at det er vanskelig for EU-borgere å få et eierskap til beslutninger som tas i Brussel.

Venstre skal ha ros for å gjort seg noen tanker om unionens videre utvikling. De mener EU må bli sterkere og mer handlekraftig i store og viktig spørsmål. De mener også at unionen må unngå unødvendig detaljstyring og standardiserte reguleringer.

(Det skal legges til at Venstre var veldig nær ved å endre standpunkt i medlemskapsspørsmålet på sitt landsmøte tidligere i år. 107 stemte for at Venstre skal støtte norsk EU-medlemskap, det hjalp imidlertid lite da 113 stemte mot. I og med at dette ikke er med i partiprogrammet blir det heller ikke tatt hensyn til i vår vurdering. I tillegg må det nevnes at Unge Venstre er noen av de fremste EU-entusiastene vi har her i landet. Så kanskje tar moderpartiet steget helt ut neste gang?)

EØS-avtalen – For

Venstre er for EØS-avtalen og ønsker at Norge skal bidra aktivt gjennom den.

De har et balansert syn på EØS, der de ser positive så vel som negative sider. Positivt er det at Norge, gjennom avtalen, får tilgang til verdens største marked. Samtidig må vi underlegge oss EUs lover og får ikke delta i formelle politiske beslutningsprosesser.

Venstre oppsummerer det hele med at den nåværende EU-tilknytningen har gjort at Norge kan føre egen politikk på viktige områder.

Schengen – Noe uklart

Schengen er ikke nevnt i Venstres partiprogram.

Det som kommer frem er at de mener at «tilliten til våre felles yttergrenser må gjenopprettes». Så uten at det neves eksplisitt er det mye som tyder på at de er positive til Schengen og den frie bevegelsen den medfører.

Europeisk samarbeid – Ønsker mer

Venstre ønsker mer og sterkere europeisk samarbeid.

Partiet har en grunnleggende positiv holdning til samarbeid mellom land. I et europeisk perspektiv trekkes klima, migrasjon og demokratisk utvikling frem som områder der samarbeid er særlig viktig.

Selv om Venstre ikke har bestemt seg for om de ønsker norsk EU-medlemskap, mener de at Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes. (Noe som selvsagt ville vært langt enklere dersom vi faktisk var medlem av EU.)

I tillegg til dette ønsker Venstre økt internasjonalt samarbeid på en rekke områder.

Dom – Terningkast 5

Venstre er for EØS-avtalen og antageligvis også Schengen. Det som virkelig skiller dem fra de fleste andre partiene er synet på europeisk samarbeid. Her er Venstre blant de beste i klassen. De ser at vår tids store utfordringer kun løses ved at land jobber sammen, og at det krever en handlekraftig union. Venstre skal også ha skryt for sine ideer om hvordan EU bør se ut i fremtiden.

Videre vil de at Norge skal ta på seg en ledende rolle i å bidra til et sterkere europeisk samarbeid og utviklingen av EU. Med det resonnementet burde det eneste åpenbare svaret være medlemskap i unionen. Det er det imidlertid ikke for Venstre, noe de trekkes for i vår vurdering.