Vellykket europakonferanse i Bergen

Mandag 24 oktober, på selve FN-dagen avhold Europabevegelsen sin årlige europakonferanse. Denne gangen gikk tur til Bergen og konferansen ble avholdt i det ærverdige og flotte universitetsaulaen. Europakonferansen 2016 satte fokus på sikkerhet og samarbeid i Europa. Hovedspørsmålet for konferansen var å å besvare følgende: Kan EU gjøre oss tryggere?

Konferansen satte søkelyset på sikkerhet og samarbeid; hva er trusselbildet i Europa og hvordan må ulike aktører jobbe sammen for å finne felles løsninger på stadig nye sikkerhetsutfordringer? Hele 100 deltagere hadde tatt turen til konferansen for å høre på spennende foredrag, presentasjoner og debatter.

For å belyse dette fikk vi med oss noen av landets fremste eksperter på området. Det ble spennende innledninger, debatter og samtaler med blant annet generalløytnant (pensjonert) og konsulent Robert Mood, EU-ambassadør Helen Campbell og professor Frank Aarebrot. Konferansen ble streamet og ligger nå ute på YouTube (Begynner på 27. min.).

Hør og les innledninger, presentasjoner og foredrag her

jan-erik-grindheim-2 Åpning
ved leder Jan Erik Grindheim, Europabevegelsen

Se innlegget

 marte-mjos-persen Hilsen
ved ordfører Marte Mjøs Persen, Bergen kommune

Se innlegget

Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?
Marit Berger Røsland, statssekretær (H), Utenriksdepartementet

Les foredraget

Se innlegget

 robert-mood-3 Behov for sikkerhetspolitisk nyorientering i Europa
Robert Mood, generalløytnant (pensjonert) og konsulent

Se innlegget

 bjorn-olav-knutsen-7 NATO og EU – hvilket partnerskap?
Bjørn Olav Knutsen, forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

Se presentasjonen

Se innlegget

 kjetil-nilsen Digitale sikkerhetsutfordringer i Norge og Europa
Kjetil Nilsen, adm. direktør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Se innlegget

 helen-campbell-1 A new vision for EU foreign and security policy
Helen Campbell, EU ambassador to Norway

Se presentasjonen

Se innlegget

 per-thorsheim-4 Datahackere og varslere– et sikkerhetsproblem og et samfunnsgode?
Per Thorsheim, sikkerhetsrådgiver & grunnlegger, PasswordsCon

Se presentasjonen

Se innlegget

 nina-broch-mathisen-2 Horisont 2020 stimulerer til internasjonalt samarbeid mellom næringsliv og akademia
Nina Broch Mathisen, regiondirektør, Innovasjon Norge

Se presentasjonen

Se innlegget

 massimo-busuoli-4 Horizon 2020 as a vehicle to develop solutions for safer societies
Massimo Busuoli, head of NTNU Brussels office

Se presentasjonen

Se innlegget

 kristof-vlaeminck-1 Deep dive into projects funded through Horizon 2020
Kristof Vlaeminck, head of UiB Brussel office

Se presentasjonen

Se innlegget

 vegard-evjen-hovstein-1 Business case: Maritime Robotics
Vegard Evjen Hovstein, CEO

Se presentasjonen

Se innlegget

 frank-aarebrot «Der untergang des Abendlandes 2.0» – inspirert av Oswald Spengler
Frank Aarebrot, professor UiB

Se innlegget

 

 

You may also like...