Vekst i en vanskelig tid

Europabevegelsen hadde i 2020 en medlemsvekst på 8,6 prosent, og medlemstallet endte på 3009. Det er fjerde år på rad at Europabevegelsen opplever medlemsvekst.

– Vi passerte 3000 medlemmer for første gang på veldig mange år og får nå en stadig større og yngre medlemsmasse, sier generalsekretær Fredrik Mellem.

Koronaåret

– Som en organisasjon i frivillig sektor er vi rammet av koronakrisen på samme måte som resten av organisasjons- og kulturlivet. Hvis vi tar dette i betraktning og ser 2020 under ett, ble året ikke så galt som for mange andre. Januar og februar var jo normale måneder som ble utnyttet godt av organisasjonen. Sommeren og den tidlige høsten åpnet også for tilnærmet normal aktivitet og i denne perioden fikk vi på plass et nytt Europalag da Europabevegelsen Buskerud ble etablert.

Fredrik Mellem, generalsekretær. Foto: Joakim Bjørnøy.

Landsmøte

Europabevegelsen har landsmøte hvert annet år og neste landsmøte er planlagt i oktober 2021. Mellem håper og tror at situasjonen og rammebetingelsene for aktivitet i annet halvår 2021 vil være minst like gode som de var i perioden juni til oktober i 2020.

– Vi får tro at alle eldre, risikogrupper og helsepersonell vil være vaksinert på den tiden. Dermed vil det ikke lenger være noen fare for overbelastning av helsevesenet, og da vil det nok bli lettelser i tiltakene. Vi vil nok ganske sikkert måtte leve med noen begrensninger i kanskje hele 2021, men lettelser vil komme. Jeg oppfordrer derfor Europalagene til å planlegge for tilnærmet normal aktivitet fra midten av mai, sier han.

Fortsatt vekst

Europabevegelsen har fortsatt vekst og utvikling som mål og Mellem oppfordrer organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte til å delta i dette arbeidet.

– Det handler ikke om å gå ut på gatene og rope, men om å alltid ha det i bakhodet. Når noen rundt oss sier noe positivt om europeisk samarbeid eller om Europabevegelsens politikk, så gjelder det å kjenne sin besøkelsestid og tilby medlemskap i vår organisasjon, avslutter Mellem.