Valg av ny president i Europaparlamentet

Europaparlamentet er den EU-institusjonen som består av folkevalgte medlemmer. I dag skal disse medlemmene bestemme hvem som skal lede – og representere – dem de neste to og et halvt årene.

Foto: David Iliff / Wikipedia.com

Foto: David Iliff / Wikipedia.com

I dag er det valg i Europaparlamentet der det skal velges ny president. Mens medlemmene i parlamentet velges hvert femte år av befolkningen i det landet de representerer, velges presidenten av parlamentsmedlemmene til en periode på to og et halvt år. 2017 er dermed et slikt valgår. Den tidligere presidenten, tyskeren Martin Schulz, ønsker seg tilbake til politikken i Tyskland der det også er valgår i 2017, og det er hans etterkommer som nå skal velges. Det skal også parlamentets fjorten visepresidenter.

For å kunne stille som presidentkandidat må man enten ha støtte av en av de syv politiske gruppene i Europaparlamentet eller minst 5% av parlamentsmedlemmene. Parlamentsmedlemmene representerer nemlig både partiet de er en del av i sitt hjemland, og det av de syv partiene dette partiet har valgt å slutte seg til.

For å bli valgt som president må en kandidat oppnå en absolutt majoritet av stemmene (der 50% + 1 av de stemmeberettigede støtter kandidaten) i et hemmelig valg. Hvis et absolutt flertall ikke oppnås etter tre runder med avstemninger vil man i en fjerde runde bare kunne stemme på de to kandidatene som fikk flest stemmer i tredje stemmerunde. Blir det likt mellom disse kandidatene etter den fjerde runden vil den eldste av disse to bli valgt til president.

Valget finner sted i dag, den 17. januar 2017, fra ni om morgenen til ni om kvelden, med mindre en kandidat får absolutt flertall før den fjerde runden.

I løpet av dagen i dag blir dermed en ny president valgt, men hva er egentlig presidentens arbeidsoppgaver? Disse er blant annet å overse parlamentets aktiviteter, å lede plenumsmøter, og å annonsere budsjettet vedtatt av Europaparlamentet. Presidenten representerer også parlamentet utad, samt i deres relasjoner med andre EU-institusjoner.

I år er kandidatene til begge de to største politiske gruppene i parlamentet italienere. På høyresiden, hos partiet Det europeiske folkeparti (EPP), finner vi Antonio Tajani, mens vi på venstresiden, hos partiet Det progressive forbund av sosialister og demokrater (S&D), stiller Gianni Pittella.

I et Europa der flere store utfordringer også vil forme 2017 – inkludert Brexit-forhandlinger, migrasjonskrise, innstrammingstiltak og flere store nasjonale valg – må parlamentsmedlemmene bestemme hvilken kandidat de mener har politisk gjennomslagskraft nok til å lede Europa fremover.

Valget kan følges på Europaparlamentets nettsider.

 

You may also like...