Uttalelse: Energisamarbeid er bra for klima og god butikk

Europabevegelsen er glade for at Stortinget, med stort flertall, valgte å fortsette det gode energisamarbeidet med EU, ved å innføre den tredje energimarkedspakken. Det er viktig for kraftnasjonen Norge. Men det er også et tankekors at denne saken har skapt en så opprivende debatt med så store motsetninger.

Norge har vært en del av EUs energisamarbeid i over 20 år. Vi sluttet oss til den første energimarkedspakken i 1996 og den andre i 2003. Nå videreføres og oppdateres samarbeidet med den tredje pakken.

Europabevegelsens generalsekretær er glad for vedtaket, men ikke imponert over debatten som har foregått.

– Den tredje energimarkedspakken vil skape et mer integrert og effektivt marked, hvor det blir enklere og rimeligere å sende energi over landegrenser. Det er helt naturlig at Norge, som storprodusent av kraft, skal være en del av dette markedet, sier Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen.

Bra for klima

Skal Norge og EU nå målene i Paris-avtalen må vind-, sol- og vannkraft erstatte klimaverstingen kull. Dessuten må de tekniske hindringene bygges ned og infrastrukturen være. Det er nettopp dette man legger til rette for med et mer integrert energimarked i Europa.

– Et godt fungerende energimarked er et viktig verktøy for å nå de ambisiøse klimamålene EU og Norge har satt seg. Det er effektivt og gjør det rimeligere å fase ut blant annet kull, sier Methi.

God butikk

Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder energi. Vi har i dag ledninger og kabler som går til Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Det gjør det mulig for norske kraftprodusenter å eksportere når produksjonen er lav og prisen høy i andre land, samt at norske forbrukere kan få rimeligere strøm ved at vi kan importere når prisen er høy her.

Mer innflytelse i ACER

Som en stor kraftnasjon er det viktig å sikre norsk innflytelse i saker som angår oss. Norge er allerede en del av et nordisk/europeisk kraftmarked og det som diskuteres av våre naboland innad i ACER vil ha betydning for oss uavhengig om vi velger å sitte rundt bordet eller stå på gangen.

– Det å stå helt utenfor vil være en ulempe for norsk kraftbransje. Norsk deltakelse gir full deltakelse i ACER, men utfordringen er at vi som EØS-land ikke har stemmerett i de sakene der det kan være aktuelt, sier generalsekretæren.

Tankekors

– At EUs tredje energimarkedspakke har skapt så stor uenighet om hva dette innebærer for Norge bør alle som har engasjert seg i denne debatten reflektere rundt. Det er ikke bra for demokratiet når en debatt til de grader blir preget av å strides om fakta og dermed skaper så stor usikkerhet i opinionen og de folkevalgte, avrunder Methi.

For mer informasjon ta kontakt med Kirsti Methi på epost: kirsti@europabeveglen.no eller telefon: 404 91 371.