Utdatert EØS-kritikk

EU– og EØS-motstandere har til gode å komme opp med et troverdig alternativ til EØS.

Av Torbjørn Wilhelmsen, leder av Europabevegelsen i Hordaland og sentralstyremedlem i Europabevegelsen. Innlegget var først på trykk i Bergens Tidende tirsdag 14. august.

Toril Mongstad skriver i BT 8. august at Nei til EU ønsker «ein normal handelsavtale mellom likeverdige partar», uten å utdype hva det innebærer. Vil det gi Norge samme fordeler som vi har gjennom EØS-avtalen?Nei til EU overser at EØS-avtalen er betydelig mer enn en handelsavtale. Den gir for eksempel nordmenn rett til å bo, arbeide, starte bedrift og studere i alle EØS-land, uten å bli forskjellsbehandlet. Den gir nordmenn muligheten til å skaffe seg internasjonal kompetanse, etablere nettverk i Europa og tilegne seg kunnskap og erfaringer de ikke hadde fått i Norge. Mulighetslisten er lang.

Dersom EØS-avtalen sies opp, vil frihandelsavtalen fra 1973 automatisk gjelde. Den ble utformet i en annen tid og er utdatert. Den vil på ingen måte sikre at norske bedrifter har samme tilgang til EUs indre marked som i dag. Det blir i beste fall naivt å tro på at EU er interessert i å reforhandle den til Norges fordel. Er det noe brexit har lært oss, så er det at det er svært risikabelt å kaste ut det gode man har, i håp om å få noe bedre. Dette er ikke skremselspropaganda, men realiteter, noe 65 millioner britene opplever i dag.

Videre skriver Mongstad at «verda er større enn EU». Ja, det stemmer. Og det er nettopp derfor vi trenger EU. Landene i Europa er avhengige av samordning for å stå imot bivirkninger av krefter som spiller på det globale plan og på den annen side påvirke globale aktører til beste for kommende generasjoner. Klimaendringer, systematisk skatteunndragelse, økende nasjonalisme og proteksjonisme, kriminalitetsforebygging og sikkerhetspolitikk. Listen er lang.

Den mest effektive måten å løse felles utfordringer på er ved samarbeid, ikke alenegang. Det har EU vist oss gang på gang. Med dette tjener ikke EU bare Europa, men også resten av verden.

Mongstad mener at en uklar og urealistisk frihandelsavtale er eneste løsning for EØS-avtalens demokratiske underskudd. Europabevegelsen mener EU-medlemskap er svaret. Slik kan Norge bli med å utforme EUs lover og være med å bestemme over politikk som påvirker oss.

EU er ikke perfekt, men EU er i kontinuerlig utvikling. Norge bør som europeisk nasjon ha nok selvtillit til å tre inn i dette forpliktende fellesskapet, og avslutte epoken med å stå utenfor og kun føye seg etter hva andre nasjoner i EU har bestemt.