Useriøs EU-dekning av NRK

EU-kommisjonen vil påtvinge Sverige og Danmark euroen innen 2025 kan vi nå lese på NRK.no, som likeså godt innhenter SP-leder og neimann Trygve Slagsvold Vedum som meningsbærende sannhetsvitne. Uklok strategi fra EU, mener Vedum.
Ja, uklokt ville det vært om det var sant.

Men det er ikke sant. NRK har ukritisk hoppet på en nyhetssak fra tyske og svenske medier. Samtidig avslører NRK at de ikke forstår arbeidsdelingen og prosessene i EU-systemet. Kunne det kanskje vært en idé i folkeopplysningens navn å presentere fakta om saken, samt i det minste hatt to ulike syn på temaet – helst fra en deltaker som var til stede på møtet der euroens fremtid ble diskutert. En slik person er kommissær Dombrovskis. Han har etter møtet uttalt til nyhetsbyrået Direkt: «Of course we do encourage all member states to join as soon as they meet the prerequisites. But there is no specific time limit». Altså ikke noe 2025-avgrensning der.

Det er EUs målsetting at alle medlemsland på sikt skal innføre euro, men det er strenge økonomiske kriterier for å delta. Det er kun land om kvalifiserer til å delta i europasamarbeidet, samt ytrer et ønske om det selv, som vil bli vurdert av EUs institusjoner til euro-medlemskap. Både Danmark og Sverige kvalifiserer til deltakelse i euro-samarbeidet, men har av politiske grunner ønsket å stå utenfor. Danskene har fremforhandlet en egen avtale om euro-forbehold, som står ved lag, mens svenskene har ved sin inntreden i unionen ikke forpliktet seg til når Sverige evt må ta til seg euroen. Ei heller er det sikkert at land som Tsjekkia, Kroatia, Polen, Bulgaria, Romania og Ungarn er kvalifisert til å ta til seg euroen innen 2025. Dette kunne vel kanskje NRK også nevnt?

Neste uke vil Europakommisjonen lansere et refleksjonsnotat om euroens fremtid og mulige veivalg. Innen den tid bør NRK lese seg opp på både avtaleverk og maktfordelingsprinsippene i EU.

You may also like...