TTIP: Bred EU-støtte for ISDS-forslag

TTIP, Europabevegelsen, Eksport

Europabevegelsen: TTIP – avtalen som kan forandre Norge

EUs utenriksministre diskuterte 7. mai TTIP-forhandlingene med fokus på investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Denne teksten er hentet fra Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt.

Utgangspunktet for diskusjonen var et foreløpig notat fra handelskommissær Cecilia Malmström med forslag til reform av ISDS-mekanismer i TTIP og andre fremtidige investeringsavtaler. Malmström ønsker å sikre investorers rettigheter, men ikke på bekostning av «governments’ right to regulate». Forslagene innebærer at en stat ikke kan bli tvunget til å endre lovverket, men kun å gi kompensasjon i tilfeller der investor anses å ha blitt urettferdig behandlet (f.eks. som følge av diskriminering eller ekspropriasjon). «I want the rule of law, not the rule of lawyers» skriver Malmström på bloggen sin. Det mest omfattende forslaget er på sikt å opprette en permanent, internasjonal domstol for investeringer. Forslaget inkluderer også innføring av ankemulighet samt etiske prinsipper for voldgiftsdommere.

Edgars Rinkēvičs, utenriksminister i Latvia og leder av rådsmøtet dette halvåret, uttalte at det er viktig å få et endelig forslag raskt på plass: «Defining a common position on ISDS will allow us to inject new momentum into TTIP and to engage fully with the US in all areas of negotiation. It will enable us to make every effort to conclude negotiations on an ambitious, comprehensive and mutually beneficial agreement». Malmström indikerte at hun vil sluttføre et lovforslag innen utgangen av sommeren.

Ifølge Europolitics var ministrene generelt sett positive. Østerrike fremhevet den sterkere betoningen av retten til å regulere som en viktig forbedring, mens notatet skal ha imøtekommet Berlins forventninger som er oppsummert i et posisjonsnotat.

Den sosialdemokratiske gruppen (S&D) i Europaparlamentet, som har vært blant de mest høyrøstede kritikerne av ISDS, beskrives som «moderat positive». I et møte i Utenrikshandelskomiteen (INTA) 6. mai påpekte S&D at enkelte elementer må forbedres, men at reformforslagene fra Malmström går i riktig retning. Ifølge Europolitics holder de andre politiske gruppene fast ved sine kjente posisjoner.

You may also like...