Trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energi for Europa

Kommisjonen presenterte på onsdag sin strategi for å oppnå en sterk Energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk. Energiunionen er en av hovedprioriteringene til Juncker-kommisjonen og bygger på de fem dimensjonene forsyningssikkerhet, et indre marked for energi, energieffektivitet, utslippskutt, og forskning og innovasjon.

Teksten er basert på nyhetssak og nyhetsbrev fra EUs delegasjon til Norge.

Faktaboks om Energiunionen

Rammeverket for Energiunionen legger frem EUs visjon for fremtiden og integrerer en rekke politikkområder i én sammenhengende strategi. Den omfatter gjensidig forsterkende initiativer, som er basert på solidaritet og tillit medlemslandene imellom. Disse initiativene vil, når de er fullstendig implementert, sikre at EU er bedre rustet til å møte utfordringer.

Maroš Šefčovič, visepresident for Energiunionen sa: «I dag lanserer vi det mest ambisiøse europeiske energiprosjektet siden kull- og stålfellesskapet. Prosjektet vil integrere de 28 europeiske energimarkedene til én energiunion, gjøre Europa mindre energiavhengig og gi forutsigbarheten investorer sårt trenger for å skape vekst og arbeidsplasser».

Kommisjonen har også publisert et faktaark om Energiunionen som du finner her.

Grunnlaget for at Kommisjonen presenterer planene for en energiunion er at vedvarende hindringer for en fullstendig markedsintegrasjon, nasjonal politikk som ikke er samordnet og fraværet av en felles holdning vis-à-vis tredjeland hindrer fremgang i EU. Den mest effektive måten å imøtegå disse utfordringene på er en mer helhetlig tilnærming på tvers av flere politikkområder, på europeisk og nasjonalt nivå. Enigheten om EUs 2030-rammeverk for klima og energi, i tillegg til enigheten om Den europeiske energisikkerhetsstrategien i 2014 var avgjørende skritt i riktig retning, som Energiunionen bygger videre på. Det er imidlertid behov for nye og styrkede tiltak for å møte utfordringene unionen står overfor på en effektiv måte.

Les pressemeldingen her…

Les nyhetssaken hos EU-delegasjonen

 

 

You may also like...