Trondheim blir hovedstad for europeisk CCS-forskning

Sammen med Nederland, Italia, Frankrike og Storbritannia skal Norge drive en europeisk forskningsinfrastruktur for forskning innen CO2-håndtering med hovedkontor i Trondheim. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde stod for den offisielle åpningen i Trondheim.

– Dette er en milepæl i infrastrukturarbeidet for CO2-håndtering og for forskningssamarbeidet vårt med EU. Det er ingen andre land utenfor EU som er vertsnasjon for en slik forskningsinfrastruktur (ERIC). Nå er Norge hovedsete for to slike infrastrukturer, ECCSEL ERIC i Trondheim og CESSDA ERIC i Bergen. Jeg er stolt over at regjeringen har bidratt til å realisere infrastrukturen her i Trondheim, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Les mer på regjeringens sider