Trist dag for Europa

Britenes valg om å gå ut av EU setter EU-samarbeidet på prøve. Dette er en trist dag for alle som tror på europeisk fellesskap og samarbeid, sier Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen. Et tap mot fremmedfrykt og nasjonalisme.

Dette styrker bevegelser på de politiske ytterfløyene i Europa. Britenes nei kan presse fram folkeavstemninger i andre EU-land, dominert av fremmedhatkampanjer og illusjoner om sjølråderett. Vi ønsker oss ikke tilbake til et Europa preget av stater som er seg selv nok, sier Grindheim.

At Storbritannia går ut, rokker ikke ved Europabevegelsens overbevisning om verdien av EU og europeisk samarbeid. Norges interesser ivaretas best gjennom et fullverdig medlemskap. Europa trenger mer samarbeid, ikke splittelse, avslutter han.

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

Jan Erik Grindheim: 971 022 205 / janerik@europabevegelsen.no

Kirsti Methi: 404 91 371 / kirsti@europabevegelsen.no

Christian Pollock Fjellstad: 90 09 23 09 – christian@europabevegelsen.no

OUT

You may also like...