Tre europalag med nye ledere

Europabevegelsen Innlandet, Europabevegelsen Vestfold og Telemark og Europabevegelsen Oslo har fått nye ledere. Alle tre er klare til å starte arbeidet med å øke aktiviteten og bevisstheten omkring EU-saken.

Roger Hugo Johnsen, Raufoss, ble valgt til ny leder i EB Innlandet på årsmøtet i juni. Han jobber i Raufoss næringspark og er leder i Foreningsstyret i Vestre Toten Høyre.  Som ansatt i en eksportbedrift på Innlandet ser han verdien av en stabil og forutsigbar tilgang til Norges hjemmemarked i Europa som vi får gjennom EØS-avtalen:

Roger Hugo Johnsen. Foto: Privat

– Jeg jobber i Raufoss Næringspark, med om lag 3 000 ansatte og en samlet omsetning på 10-12 milliarder kroner hvor om lag 90-95 % eksporteres til EU. Dette er selvsagt viktig for meg, mine kolleger, våre familier og vårt lokalsamfunn. Ja sågar, for norsk industri og norsk økonomi. Vi har noen fordeler her i Norge, men de er skjøre og kan fort settes i fare dersom det stilles spørsmål ved vår tilknytning til EU.

Johnsen sier at koronapandemien og tilgangen på vaksiner er nok et eksempel på en utfordring som løses best ved internasjonalt samarbeid.

– Ansvaret for folkehelsen er selvsagt et nasjonalt ansvar, hvor kontroll ved landegrensene er viktig, men pandemien kjenner ingen grenser. Utviklingen av vaksiner skjer i større og globale selskaper, med nødvendig kapital, kompetanse og styrke. Ingen land klarer dette alene, ei heller Norge. Retningslinjene for gjenåpning av samfunnene i Europa og Norge, skjer nå i et koordinert mønster som vi alle setter veldig stor pris på.

EB Innlandet trenger flere med på laget. Er du interessert, så ta kontakt!

Europabevegelsen Vestfold og Telemark har også fått ny leder – Roar Jonstang fra Nøtterøy. Han er utdannet samfunnsøkonom og var fra 2007 til 2019 ordfører i Nøtterøy og Færder kommune. Jonstang har også hatt verv som styreleder i NHO Vestfold.

Roar Jonstang. Foto: Privat.

Nå gleder den tidligere ordføreren seg til å arbeide for europeisk integrasjon og samarbeid. På spørsmålet om hvorfor han takket ja til å stille som leder av EB Vestfold og Telemark svarer han dette:

– Jeg mener EU er det viktigste sikkerhetsinstrumentet i vår del av verden, og som har bidratt til en stabil og god samfunnsmessig utvikling i mange tiår, i en for øvrig urolig verden. Dette har Norge som EØS-medlem nytt godt av – uten den innflytelse landet ville ha med fullt medlemskap. Flere viktige samfunnsspørsmål løses kun ved forpliktende samarbeid over landegrensene, herunder klimautfordringen. Av respekt for dette takket jeg ja.

EB Vestfold og Telemark ønsker flere EU-entusiaster med på laget. Er du interessert, så ta kontakt!

Hana Temsamani er den nye lederen i Europabevegelsen Oslo. Hun er utdannet jurist med spesialisering i EU-rett og jobber med personvern, kontraktsrett og offentlige anskaffelser i Oslo kommune. Hana har også jobbet i EFTA med informasjonsarbeid.

Hana Temsamani. Foto: Privat

Hana har vært aktiv i Europabevegelsen i lengre tid, både som kasserer og nestleder. Nå er hun klar til å ta over ledervervet i EB Oslo.

– Jeg ønsker å engasjere meg i Europabevegelsen fordi det er viktigere enn noen gang, med tanke på at det er mange misoppfatninger om EØS-avtalen i Norge. Det er viktig å få frem alle fordelene Norge nyter godt av gjennom EØS-avtalen. Jeg ser virkelig frem til å lede Oslo-laget!

EB Oslo ønsker trenger flere med på laget. Er du interessert, så ta kontakt!