Tiltakspakke for europeiske bønder

Den 18. juli la Kommisjonen frem en ny tiltakspakke på 500 millioner euro for å støtte bøndene i møte med dagens markedsutfordringer – spesielt innen markedet for melkeprodukter. Pakken inneholder blant annet en plan 150 millioner euro for å oppmuntre til redusert melkeproduksjon, samt 350 millioner euro i betinget reguleringsstøtte til markedsstabiliserende tiltak.

Til sammen har EU bevilget 1000 millioner euro i landbruksstøtte siden melkekvotesystemet opphørte 1. april 2015.

Les mer

You may also like...