Tillater indre grensekontroll i 6 måneder

12. mai vedtok Rådet å godkjenne anbefalingen fra Europakommisjonen om å fortsatt tillate midlertidige grensekontroller under særskilte omstendigheter. Vedtaket gjelder for Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, og muliggjør grensekontroll opptil seks måneder.

For å sikre at grensekontroll bare blir gjennomført der det er nødvendig bør landene konsultere sine naboland i forkant.

For Norges del gjelder vedtaket havneområdene med fergeforbindelser til Danmark, Tyskland og Sverige.

Les mer

You may also like...