Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede

Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

13. juli ble det sendt en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-institusjonen for behandling. i sin kommentar har man lagt vekt på fire sektorer: Offentlig anskaffelser, telekom, IKT og transport.

Les hele kommentaren her

You may also like...