Et tilbakeskritt for norsk europapolitikk

– Vi er skuffet over at statsministeren ikke ser seg tjent med å ha en egen minister for EØS- og EU-saker. Dette er et felt som påvirker Norge på nær sagt alle områder, sier Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen.

En Difi-rapport fra 2016 viser at innføringen av en dedikert minister for Europasaker har styrket den interne koordineringen av det norske EØS-arbeidet og løftet det strategiske påvirkningsarbeidet til et politisk nivå. Det har sikret tidlig norsk medvirkning i EUs politiske prosesser.

– Å ikke ha en EØS- og EU-minister vil kreve mer innsats fra de andre statsrådene, enten det er innen energi, klima, kommunal, forskning og utdanning, forsvar, justis og beredskap, kort sagt gjennom hele regjeringsapparatet, forklarer lederen av Europabevegelsen.

For å kunne påvirke utfall i EU, må Norge være avklart på egen posisjon, være tydelig og tidlig til stede i EUs mange politiske prosesser. Når EØS- og EU-ministeren forsvinner, risikerer regjeringen at fokuset, kapasiteten og innsatsen på dette området reduseres.

– Vi kan risikere å møte flere stengte dører nå, og det blir mer krevende å påvirke der Norge har sterke egeninteresser, avslutter Nordby Lunde.