Ti rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 28. oktober ble ti nye EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er nye regler for rapportering av klimagassutslipp fra store skip og nytt regelverk for morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn.

Les mer hos Regjeringen

You may also like...