Tagged: sikkerhet

Økt europeisk forsvarssamarbeid – med norsk industri på sidelinjen

Økt europeisk forsvarssamarbeid – med norsk industri på sidelinjen

EUs styrkede forsvarssamarbeid vil prege dagsorden i årene som kommer, og kan gi store konsekvenser for norsk forsvarsindustri.

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Emmanuel Macron har vore meir oppteken av hard enn mjuk makt i utanrikspolitikken. Korleis vil det påverke tryggleikssamarbeidet i EU?...

Konferanse: Europeisk sikkerhet og samarbeid i turbulente tider

Konferanse: Europeisk sikkerhet og samarbeid i turbulente tider

Velkommen til sikkerhetskonferanse 9. mai! (For english, read below) I forbindelse med Europadagen inviterer Den norske Atlanterhavskomite, Folk & Forsvar...

Europabevegelsens leder etterlyser mer etterretningssamarbeid

Europabevegelsens leder etterlyser mer etterretningssamarbeid

– Med et så fragmentert og komplisert trusselbilde som vi i dag har, er det helt nødvendig med et sterkere...