Tagged: Nasjonalisme

Tydeleg tale om EU

Tydeleg tale om EU

«Det er ikkje høgverdig av ein nasjon å gje frå seg så mykje mynde utan å få røysterett og medverknad...