Tagged: Migrasjon

EU-system for grensekryssing til Schengen

EU-system for grensekryssing til Schengen

Europakommisjonen la 16. november fram et forslag om å opprette et EU-system for reiseopplysninger og reisetillatelser (ETIAS) for å styrke...