Tagged: Medlemskap

Nordmenn sier ja til EØS

Nordmenn sier ja til EØS

Respons Analyse har utført en spørreundersøkelse for Europabevegelsen om nordmenns holdninger til internasjonale spørsmål. Undersøkelsen viser at nordmenn i betydelig...

Tydeleg tale om EU

Tydeleg tale om EU

«Det er ikkje høgverdig av ein nasjon å gje frå seg så mykje mynde utan å få røysterett og medverknad...