Tagged: Fellesskap

Et fellesskap som løfter oss

Et fellesskap som løfter oss

Det er ingen tvil om at Norge har profittert på Romatraktaten gjennom vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Kommentar ved...

Fryktens kontinent

Fryktens kontinent

Fryktens kontinent er ikke en beskrivelse av dagens Europa, kort tid etter terroren i Brussel. Det er den norske tittelen...