Tagged: Europakommisjonen

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.

EU-høring om supercomputere

EU-høring om supercomputere

I Norge finner vi supercomputerne Vilje og Abel, drevet av henholdsvis NTNU/Metreologisk insititutt og UiO. Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017.

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.