Tagged: EU

Stemmerett i EU

Stemmerett i EU

I Lisboatraktaten sikres alle borgere av EU-land politiske deltakelse på europeisk nivå og på lokalt nivå over hele EU gjennom...

HER ER 10 MYTER OM TTIP!

HER ER 10 MYTER OM TTIP!

Her kan du lese de ti største mytene om TTIP, handelsavtalen som er forhandlet frem mellom EU og USA. Innlegg...