Tagged: EU

Høring: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Høring: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Mandag 12 februar var det høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Klimameldingen som ble lagt fram sommeren 2017....

Norge må delta i EUs forsvarssamarbeid PESCO

Norge må delta i EUs forsvarssamarbeid PESCO

Europabevegelsen er glad for at den nye regjeringen er tydelig på at norsk sikkerhet best ivaretas via internasjonalt samarbeid og...

Økt europeisk forsvarssamarbeid – med norsk industri på sidelinjen

Økt europeisk forsvarssamarbeid – med norsk industri på sidelinjen

EUs styrkede forsvarssamarbeid vil prege dagsorden i årene som kommer, og kan gi store konsekvenser for norsk forsvarsindustri.

Seier for uavhengighetspartiene i Catalonia

Seier for uavhengighetspartiene i Catalonia

Partiene som ønsker et uavhengig Catalonia fikk rent flertall etter det ekstraordinære valget.

Årets siste EU-toppmøte

Årets siste EU-toppmøte

Brexit-diskusjoner vil dominere når EUs stats- og regjeringssjefer møtes til siste toppmøte i 2017.

EUs energiunion – tredje statusrapport

EUs energiunion – tredje statusrapport

Europakommisjonens tredje statusrapport for EUs energiunion ble offentliggjort den 24. november.