Strengere krav til luftkvalitet

1. januar fikk Norge nye grenseverdier for svevestøv, som er strengere enn minstekravene som er satt i EUs luftkvalitetsdirektiv. Med dette vil man bidra til å bedre den lokale luftkvaliteten, som har vært for dårlig i flere norske byer.

Det er ikke lengre enn drøye tre måneder siden EFTA-domstolen slo fast at luftkvaliteten i Norge ikke var i henhold til EUs regler. Blant annet i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har luftkvaliteten vært på et nivå som er helseskadelig. En av grunnene til dette er at det har vært for høye nivåer på svevestøv.

Med de nye grenseverdiene for svevestøv senkes også grensen for lovlig forurensning. Målet er å bedre luftkvaliteten, samtidig håper Klima- og miljødepartementet at Norge slipper å bli dømt for flere brudd på EU-reglene.

Her kan du lese uttalelsen fra Klima- og miljødepartementet finner du her.

En som tar dette godt imot er Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring i Bergen, som er av byene som har slitt mest med dårlig luftkvalitet. – At grenseverdiene er blitt strengere er bra, sier Venstre-politikeren.

Samtidig som Bergen har flere virkemidler for å bedre kvaliteten på kortsikt, mener byråden at det viktigste er å tenkte lenger fremover i tid. – Det viktigste er de langsiktige grepene som fører til en grønnere, mer bærekraftig byutvikling, sier hun.

Ikke bare et norsk problem
Det er ikke bare i Norge vi har problemer med dårlig luftkvalitet. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon førte skader og sykdom som følge av dårlig luftkvalitet til at så mange som 600.000 mennesker i EUs 28 medlemsland døde i 2013.

Å bedre luftkvaliteten har vært en prioritet for EU helt siden 1970-tallet. Senest i desember 2013 ble det vedtatt nye regler for å forbedre kvaliteten på luften. Dette er såkalte minimumsregler, som gjør at medlemslandene står fritt til å sette høyere krav dersom de ønsker det, slik som Norge nå har gjort.

You may also like...