Store forskjeller i europeisk minstelønn

En ny undersøkelse i EU viser at det er store forskjeller i minstelønn alt ettersom hvilket land man er ansatt i. På topp finner en minstelønn på €1,923 i Luxembourg, og dette er hele 90% mer enn den samme minstelønnen i Bulgaria, der en arbeider vil motta €184. Justert for kjøpekraft derimot er det et litt annet bilde. Da reduseres 1 til 10 forholdet ned til 1 til 4.

22 av 28 medlemsstater i EU har lovpålagt minstelønn, hvorav ti faller i kategorien under €500 i måneden, fem i kategorien €500-€1,000 i måneden, og resterende syv har mer enn €1,000 i måneden i minstelønn.

I løpet av finanskrisen, fra 2008 og til idag, er det kun Hellas som har sett et fall i minste lønn. Fallet her har vært på 14%. Den høyeste økningen i perioden 2008-2015 finner vi i Romania (+95%), Bulgaria (+64%) , Slovakia (+58%) og Latvia (+57%).

Tyskland var sist ut med å innføre minstelønn i 2014, men fortsatt er det ikke minstlønn i Østerrike, Kypros, Finland, Italia, Danmark eller Sverige. Ei heller Norge eller Island har innført minstelønn.

Les mer hos Eurostat

Minstlønn i Europa

Minstlønn i Europa

You may also like...