Støre, er Senterpartiet viktigere enn sosialdemokratiet?

Knapt noe land er så avhengig av EU og USA som Norge. Har ikke Arbeiderpartiet forstått dette?

Av Jan Eirk Grindheim, leder av Europabevegelsen, og Irene Johansen, nestleder av Europabevegelsen. Innlegget var først publisert av VG, 20. januar 2017.

Det er lenge siden en toneangivende avis i norsk offentlighet har tatt et så klart standpunkt for et fullverdig norsk medlemskap i EU som det VG gjorde pålederplass 16. februar. Grunnen var at Arbeiderpartiet i utkast til nytt program har fjernet at «medlemskap i EU vil være en fordel for Norge».

VG er ikke alene om å være forundret over at dette skjer «på Jonas Gahr Støres vakt», for å bruke avisens egen formulering.

Dårlig nytt for Norge

For et lite land med en åpen økonomi i Europas periferi, er det som skjer i Europa og USA for tiden dårlig nytt. Nesten halvparten av det som produseres av varer og tjenester i Norge går til eksport, og 85 prosent av denne eksporten går til EU og USA.

Ser vi på utenlandske investeringer i Norge, står bedrifter kontrollert fra EU og USA for nesten 350 000 av arbeidsplassene i privat sektor. Et sterkt EU og et USA som er åpent mot omverden, er derfor svært viktig for Norge og norske arbeidsplasser.

Neisiden i Norge ved folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994 har klart å etablere en fortelling om at et fullverdig medlemskap i EU – som 28 andre europeiske land har valgt – vil la kapitalkreftene og brusselbyråkratene knuge vårt lille land og knuse vårt demokrati.

Gjennom britenes ønske om å forlate EU har disse kreftene fått Arbeiderpartiet til å droppe EU-medlemskap i det nye partiprogrammet. Et mulig taktisk samarbeid med det nasjonalkonservative Senterpartiet i årets valgkamp, er åpenbart viktigere for Jonas Gahr Støre enn sosialdemokratiets europeiske sjel.

Sosialdemokratisk prosjekt

Det er i år 60 år siden dagens EU ble etablert gjennom Roma-traktaten om De europeiske fellesskap (EF). Den gangen, rett etter andre verdenskrig, klarte de statsbærende kreftene i Europa – kristeligdemokratene og sosialdemokratene – å samarbeide om et prosjekt for fred, frihet og fremgang, Siden har dette politiske prosjektet i Europa gått en evig kanossagang mellom nasjonalstatlige interesser og interne og eksterne kriser, men hele tiden mot et felles mål om vekst og velstand for folk flest.

Dette målet har også det norske Arbeiderpartiet stått for og arbeidet mot, inntil Jonas Gahr Støre – det vi trodde var Norges fremste europeer – ble statsministerkandidat. Denne uken har det på lederplass i landet største aviser vært spekulert på hva som ligger bak endringen. Støre forstår åpenbart ikke alvoret i situasjonen. VG har helt rett når de skriver at «Støre vet bedre enn noen at verden har endret seg i kjølvannet av Brexit og Trump. Dette kan hverken han eller partiet forholde seg likegyldig til».

Ja til et fullverdig medlemskap

Valget av Trump som president i USA og britenes ønske om å forlate EU truer rammebetingelsene for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Dette igjen truer hele den norske velferdsstaten og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Dette bør få lederen av Arbeiderpartiet til å våkne og til å tørre å ta et klart og entydig standpunkt om at EU-samarbeidet er viktigere enn noen gang, ikke minst for Norge.

Hele den verdensorden som USA etablerte etter andre verdenskrig, og som det norske Arbeiderpartiet applauderte, står i fare dersom logikken bak Brexit og Trump får gjennomslag blant flere av EUs medlemsstater og i Norge.

Sammen med Høyre har Arbeiderpartiet vært garantisten for at Norge gir denne verdensorden sin fulle støtte, og fremmet et langsiktig mål om et fullverdig norsk medlemskap i EU. Mens Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Fremskrittspartiet verken vil ha EU-medlemskap eller en EØS-avtale mellom Norge og EU. Det er dårlig politisk lederskap fra Jonas Gahr Støre å så tvil om Norges forhold til EU, i en tid da behovet for en solid forankret europeisk union er større enn noensinne.

Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim