Stor oppmerksomhet rundt Europadagen i norske medier

Takket være mange flittige europalag og flere engasjerte EU-tilhengere, fikk Europadagen 9. mai omfattende mediedekning over hele landet.

Det er på høy tid at norske mediers utenriksdekning skriver mer om EU og Europa, og på en dag som 9. mai bør oppmerksomheten rettes mot europeisk samarbeid. Her er en oversikt over noen av kronikkene som ble publisert i anledning Europadagen i år:

Stor oppmerksomhet i norske medier rundt Europadagen 9. mai

«Europadagen – Et felles europeisk prosjekt»

Leder av Europabevegelsen Oslo, Hana Temsamani, skriver i Altinget om EUs grunnleggende verdier, krigen i Ukraina og om norsk EU-medlemskap. «Fred i Europa er noe vi kontinuerlig må kjempe for. Det har krigene i tidligere Jugoslavia vist oss, og nå senest i Ukraina»,

 

«Legg EU-debatten fra ’72 og ’94 i skuffen»

Leder av Europeisk Ungdom, Kristine Meek Stokke, ble intervjuet av Altinget i anledning Europadagen. I intervjuet trekker Stokke frem klimakampen som hovedårsaken til at Norge må bli EU-medlem og påpeker at EU-debatten trenger oppdaterte argumenter. «Vi må snakke om det som er aktuelt nå, det som engasjerer dem. Ingen snakket om personvern i ’94. Nå lurer ungdom på hvordan de overvåkes på nett, hvordan TikTok påvirker oss, de vil diskutere forsvarspolitikk og trygghet, og klima. Hvordan ser fremtiden ut?» spør Stokke.

 

«9. mai – dagen for å markere samarbeid»

I Avisa Nordland og Vesteraalens Avis skriver leder av Europabevegelsen Nordland, Jørgen T. Fjørtoft, om Europadagens historie, grønn omstilling, krig, fred og demokrati i Europa. «Norge er selvfølgelig en del av Europa, både geografisk, økonomisk og kulturelt. For oss som et lite land med en åpen og globalt rettet økonomi, er noe av det viktigste vi har slike gode og rettferdige internasjonale avtaler», skriver Fjørtoft.

 

«Vår tilknytning til Europa er kanskje den største politiske debatten dette århundre»

I Framtid i Nord skriver leder av Europabevegelsen Finnmark og Troms, Halfdan Schirmer, om Robert Schumans tale 9. mai 1950, krigen i Ukraina, EUs arbeid for klima, og Norges tilhørighet i det europeiske fellesskapet. «Schumans visjon om å samle rivaliserende europeiske stormakter i forpliktende samarbeid fungerte så godt at det som startet som et begrenset frihandelsprosjekt på to industriområder, nå er blitt det største fredsbevarende samarbeidet i verden», skriver Schirmer.

 

«EØS og EU – hva betyr det for Kongsvingerregionen?»

I Mitt Kongsvinger skriver Øyvind Randmæl-Warpe fra Europabevegelsen Innlandet om de tidligere EU-debattene i Norge, fordelene ved EØS-avtalen, og hvordan Norge er tjent med et fullverdig medlemskap i EU. «[EØS-avtalen] gjør at bedriftene kan ha en mye større og mer konkurransedyktig produksjon enn om man måtte produsere for et lite marked. For oss i Kongsvingerregionen er dette viktige arbeidsplasser», skriver Randmæl-Warpe.

 

«Drømmen var fred i Europa»

I Romerikes Blad skriver Lars Salvesen og Ole Berg, leder og nestleder av Europabevegelsen Romerike, om demokrati og fred i Europa, ukrainernes kamp mot russiske styrker og krisehåndtering i EU. «[Volodymyr Zelenskyj] har bedt om humanitær hjelp, våpenstøtte og internasjonal fordømmelse av invasjonen. Det har han også fått, selv om det langt på vei er nok. Likevel er kanskje det mest symboltunge Zelenskyj har gjort det siste året vært å søke om EU-medlemskap!» skriver Salvesen og Berg.

 

«Styrket samarbeid i Europa er viktigere enn noen gang»

I Tønsbergs Blad skriver Bjørn Strandli og Roar Jonstang, henholdsvis leder og nestleder i Europabevegelsen Vestfold og Telemark, om hvordan spenningen mellom Kina og USA preger Europa, og hvordan utfordringene ved grønn omstilling, energikrisen og koronapandemien har styrket koordineringen og samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. «Koronapandemien viste hvor viktig det er å koordinere helseinnsatsen. Uten EUs koordinering av vaksinearbeidet, kunne store regioner (Norge inkludert) blitt rammet av sterke forsinkelser i vaksinetildeling», skriver Strandli og Jonstang.

 

«Gratulerer med Europadagen!»

I Universitas skriver Europabevegelsens praktikant, Lara Emilie Jonsson, om hva 9. mai markerer, effekten av Robert Schumans tale, krigen i Ukraina og den europeiske forsvars- og sikkerhetspolitikken. «Ukrainakrigen har derimot ikke svekket det europeiske samarbeidet, men Europa har stått sammen mot Russlands aggresjon for å styrke Ukraina. Ikke bare sanksjoner EU-landene Russland mer enn noen andre land i verden, men de øker sin egen sikkerhets- og forsvarspolitikk for å kunne bistå ukrainere», skriver Jonsson.