Steng dem ute?

Passkontrollen er tilbake og Schengen-samarbeidet er truet. Gjennom 2015 og 2016 har vi levd med sjokkerende bilder av desperate mennesker på flukt fra grusomheter vi knapt kan forestille oss, og bilder av ekstreme tiltak for å avverge at folk kommer til Europa.

«Hordene» av flyktninger møtes med militant motmakt og stengsler. Grensene er blitt konfliktlinjer, voldelige og blodige. Arbeidet som er gjort de siste 15 årene med å  bygge ned grenser forsvinner som dugg for solen. Vår verdier er truet – først og fremst av oss selv.

Schengen
I mange år nå har vi levd godt med fri ferdsel i de fleste land i Europa. Vi trenger egentlig ikke å stå i kø til passkontroll når vi skal til land i Schengen-området. I tillegg koster det mindre. Flyreiser i Europa har blitt ca. 40 % billigere siden EU økte konkurransen i flymarkedet på 90-tallet.

Men Europa handler om mer enn Interrail og Easyjet. Grunnen til at vi vil bygge ned grenser gjennom Schengen er ikke bare økonomiske. Det handler også om å bringe folk og kulturer nærmere hverandre, å bli mer tolerante overfor hverandre og bygge tillit. Men i det siste har fremmedfrykt, nasjonalisme og fiendtlighet fått gode levekår. Flyktningkrisen har gjort at flere og flere land i Europa har reist gjerder langs grensene sine. Men det ikke er flyktningene som er problemet, snarere hvordan man velger å møte dem.

Norge ut av Schengen?
Selv i Norge har folk og partier tatt til orde for å innføre grensekontroll ved Svinesund. Å melde Norge ut av Schengen. Men hva betyr vel det?

grenser-1Lenge har vi vært uten grenser i Norge. Vi har kunnet reise fritt til Sverige og andre nordiske land uten å vise pass siden 50-tallet. Fra 2001 ble denne friheten utvidet til å inkludere 15 land totalt. Siden da har flere land kommet til og i dag er det 26 land i Europa som er med på dette samarbeidet.

Og vi tar det for gitt! Vi reiser fritt og likefrem uten å tenke noe videre over det.

Tatt i betraktning hvor mye trafikk det er over grensen mellom Sverige og Norge alene, så er det like greit at vi ikke må stoppe og vise frem pass. Full grensekontroll i Norge er usannsynlig. Med en over 2500 km lang landegrense, over 70 grensekryssende veier hvorav 16 er riksveier, 4 toglinjer, mengder med flyplasser, over 600 havner og mer enn 64 millioner grensekryssinger årlig, vil det igjen å innføre en grensekontroll være svært kostnadskrevende. Men Norge er faktisk allerede i gang med å sette opp et 3,5 meter høyt gjerde av stål mot Russland.

Steng oss inne
Dette handler jo ikke om penger egentlig. Det handler om våre verdier. Når Schengen trues og grensene bygges opp så har vi feilet i vårt mål om å bringe folk nærmere hverandre og skape et fellesområde med frihet for alle. Vi har ikke blitt mer tolerante. Å vise frem pass er nå det samme som å vise frem våre feil.

 

Christian P. Fjellstad
Rådgiver i Europabevegelsen

You may also like...