Stemmerett og EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er ikke bare norske bedrifter med i EUs indre marked av fire friheter, men norske borgere har også rettigheter som EØS-borgere i EU.

Disse rettighetene er nært tilknyttet fri bevegelse av personer, som er kjernen i unionsborgerskapet i EU. Mye av EUs lovgivning har gitt nordmenn styrkede sivile, sosiale og økonomiske rettigheter i Europa, men som et ikke-medlem av EU har de politiske rettighetene som inngår i et unionsborgerskap ikke kunnet innføres i Norge.

Nordmenn kan derfor ikke stemme på eller stille som kandidat til Europaparlamentsvalgene og det er opp til det enkelte EU-land hvorvidt man gir nordmenn mulighet til å delta i lokalvalg i de enkelte EU-landene.

You may also like...