Stemmerett i EU

LisboatraktatenI Lisboatraktaten sikres alle borgere av EU-land politiske deltakelse på europeisk nivå og på lokalt nivå over hele EU gjennom et unionsborgerskap. Retten til å stemme både ved lokale valg og ved valg til Europaparlamentet er nedfelt i artikkel 20 i traktaten og gir ikke bare stemmerett for en EU-borger fra et EU-land boende i et annet EU-land, men også retten til å stille som kandidat på lik linje med det andre EU-landets egne borgere.

Dette betyr for eksempel at en svenske kan stemme på en ungarsk kandidat som står til valg som europaparlamentskandidat i Spania, og en ire kan stille til kommunevalg i København og motta stemmer fra en greker som har bosatt seg i Danmark.

You may also like...