Sommerhilsen fra Heidi

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen

Kjære Europavenner!

Da jernbanen opprinnelig ble bygget ut i Europa, valgte de ulike landene bevisst å sørge for at det skulle være vanskelig å kjøre tog mellom nasjonalstatene. De ville forhindre effektiv transport av soldater over grensene. I et Europa der konflikt og krig var regelen, ikke unntaket, ble jernbanen bygget med tanke på å hindre militær invasjon. Det førte til ulike tekniske løsninger, sporbredde, forskjellig organisering og ulike regler som gjør at det er store variasjoner i kvalitet og sikkerhet mellom de europeiske jernbanelandene.

Men det som skulle være en barriere mot soldater, har også blitt en barriere mot det grønne skiftet og en klimavennlig transport. Derfor var det viktig at Stortinget endelig vedtok EUs jernbanepakke nå nylig, der hensikten er å heve sikkerheten på jernbanen i Europa, og harmonisere tekniske løsninger og reguleringer for å forenkle grensekryssende togtrafikk. Men det handler også om noe dypere enn effektiv transport.

Det handler om et Europa der landene har levd i fredelig sameksistens så lenge at vi har glemt at dette er unntaket. Når landene nå veves tettere sammen gjennom et bedre jernbanenett, er det et tegn på at fredelig sameksistens har blitt hovedregelen.

Det har selvsagt ikke kommet av seg selv. Da den europeiske union ble tildelt Nobels fredspris for 2012, var Nobelkomitéens begrunnelse blant annet at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa». Det er ingen dårlig attest for et samarbeide som startet nettopp på bakgrunn av to ødeleggende verdenskriger.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at Europa-debatten går på skinner. Men den havner dessverre ofte i de gamle grøftene. Det er det egentlig ingen grunn til. Til tross for mange utfordringer, ser vi nå konturene av et progressivt Europa som med selvtillit hevder sin plass i verden. EU fremstår som verdens største klimaorganisasjon med både viljen og virkemidlene som skal til for å gjennomføre det grønne skiftet. De leder an i en progressiv skattedebatt, har en digitaliseringsagenda som også setter personvern og digitale rettigheter i sentrum, står opp mot Kina i handelsspørsmål og setter menneskerettigheter på dagsorden både innenfor og utenfor EU. Under kriser er det mange som spår EUs død, men det institusjonelle samarbeidet har en imponerende evne til å komme styrket tilbake. Så også nå når vi forhåpentligvis ser halen på pandemien.

Det er all grunn til å bekymre oss for menneskerettighetssituasjonen i Polen og Ungarn, der rettsstaten er under press og som også legger EU under press. I år feires Oslo Pride med slagordet Europe 4 All, og det er dessverre en grunn til det. Men EU er også grunnen til at homofiles rettigheter ble styrket i første omgang da de gamle østeuropeiske landene søkte om medlemskap. Tilbakeslaget i Polen og Ungarn er en skarp påminnelse om at ingen slag er vunnet en gang for alle. Vi må hele tiden stå opp for menneskerettigheter, frihet og demokrati – og det gjør du, gjennom å være medlem av Europabevegelsen.

Vi håper nå å komme ut av dvalen vi føler at vi har vært i det siste året, og gleder oss veldig til lagsamlingen vi har denne helgen. Der skal vi blant annet diskutere restart av Europabevegelsen, så vi kan gå inn i høsten, klare for mer aktivitet og synlighet. Vi håper å se deg på et av våre arrangementer i ditt nærområde over sommeren – og er selvsagt alltid åpne for innspill til utspill og andre aktiviteter.

 

Håper du får en fin ferie!

Heidi