Søk på Arnulf Øverlands mastergradsstipend 23-24

Hvert år deler Europabevegelsen ut et mastergradsstipend til en student som skriver oppgave om et EU/EØS-relatert tema. Søknadsfristen er 1. oktober.

Arnulf Øverland – Foto: Nasjonalbiblioteket

Arnulf Øverland er en av Norges mest kjente diktere og forfattere. Han var også med å grunnlegge den norske Europabevegelsen i 1949. I hans navn lyser vi hvert år ut et stipend på 25.000 kr.

Vi legger vekt på tema og problemstillinger som er dagsaktuelle, eller som burde ha relevans i det offentlige ordskiftet, og som vil bidra til ny kunnskap om EU eller Norges forhold til EU. Oppgaven kan også omhandle demokrati- eller menneskerettssituasjonen i Europa, Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt EFTA, ESA eller andre europeiske institusjoner eller andre uttrykk for europeisk samarbeid – eller mangel på sådan.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Vi oppfordrer særlig studenter innenfor samfunnsvitenskap, jus, historie, journalistikk eller økonomi om å søke, men søknader innen andre fagområder kan også bli vurdert.

Du kan lese mer om stipendet, søknadskrav og hvordan man søker her.