Slaget om Europa

Det Europa vi kjenner i dag er under angrep fra både ytre høyre og ytre venstre. Disse to motpolene har de siste årene funnet hverandre i en noe spesiell, og særdeles uhyggelig klinedans. Selv om forholdet bærer mer preg av å være et «one-night stand» enn et ekteskap, gir det i aller høyeste grad grunn til bekymring. Fellesnevneren for disse to grupperingene er at de ønsker isolasjon fra omverdenen.

Innlegg ved Andreas Brandt, leder av Europeisk Ungdom, på trykk i Dagsavisen 16. jan. 2017.

Ytre høyre vil isolere seg fra innvandring og felles ansvar. Ytre venstre vil isolere seg fra en global økonomi; begge konkluderer med å ville bryte ned Den europeiske union. I Norge representeres dette i første rekke av organisasjonen Nei til EU. Organisasjonens landsmøte vedtok nylig som sin viktigste sak å melde Norge ut av EØS-avtalen. Slik har de også vist sitt sanne ansikt: Målet om at Norge isolerer seg fra resten av Europa.

Det er ingen som påstår at EU er perfekt. I likhet med alle store aktører har EUsine problemer og utfordringer. Det er likevel få internasjonale organisasjoner som har oppnådd så mye som EU.

Siden 1950 og frem til i dag har Europa gått fra å være krigens kontinent til fredens kontinent. Dette har skjedd gjennom felles avhengighet og samarbeid. Gjennom utvidelser, og klare krav til menneskerettigheter har tidligere diktaturer i den gamle østblokken utviklet seg til demokratiske stater. Alt dette står nå i fare for å rives ned av ytterkantene i det politiske landskapet. Målingene viser at et overveldende flertall av befolkningen er positivt innstilt til å være tilknyttet Europa gjennom EØS-avtalen. Tiden da vi kunne nyte godt av fordelene, uten å også ta ansvar for det europeiske prosjektet er forbi. Derfor trenger vi en ny europadebatt.

Det er derfor på tide at våre ledere kjenner sin besøkelsestid; alt annet vil være å spille russisk rulett med Europas fremtid. Det ser dessverre ut til at kampen mellom isolasjon og samarbeid vil bli min generasjons store kamp, en kamp jeg trodde besteforeldrene våre hadde vunnet for lengst. Ledere som velger å skygge unna denne kampen vil dømmes hardt av historien. Hvis vi skal løse klimakrisa, flyktningkrisa og energikrisa trenger vi mer, ikke mindre samarbeid.

 

Andreas Brandt
Europeisk Ungdom

You may also like...