Skuffende, for lite og for sent

-Det for lite fremdrift i EUs arbeid med å finne løsninger på flyktningsituasjonen i Europa, sier en skuffet Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen.

EUs toppmøte som avsluttes i dag, kom til enighet om å styrke kontrollen med Schengens yttergrenser, men greide ikke å finne løsninger på EUs flyktningsituasjonen i Europa.

-Det er skuffende at EUs ledere ikke greier å finne konstruktive og samlende løsninger for disse utfordringene, sier Grindheim og legger til: -EUs handlingslammelse i spørsmålet rammer over en million flyktninger, men også tilliten til EU. Det haster med å få på plass nødvendig ansvarsfordeling av flyktninger mellom EUs medlemsland.

EUs plan er foreløpig å fordele 160 000 av den millionen flyktninger som har ankommet til Europa. Per i dag har EU kun fordelt 184 av disse. Dette er alt for lite og situasjonen blir mer og mer kritisk for hver dag som går.

Europabevegelsen støtter regjeringens deltagelse i arbeidet med å løse dagens flyktningsituasjon til beste for flyktningene og de enkelte europeiske landene.

-Men nå må dette arbeid intensiveres, sier Grindheim, med klare oppfordringer til både den nye innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug og den nye europaministeren Elisabeth Aspaker.

Hør Jan Erik Grindheim på Dagsnytt 18, fredag 18. desember.

For ytterligere kommentarer kontakt Jan Erik Grindheim +47 909 19 939

You may also like...