Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet til kjøretøy og tilhengere, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til sådanne kjøretøy

You may also like...