Velkommen til sikkerhetsseminaret 2018!

Syvmilssteg mot en europeisk forsvarsunion? – Årsaker og konsekvenser for Norge

Europabevegelsen, Folk og Forsvar, Konrad-Adenauer-Stiftung og Den norske Atlanterhavskomité har gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar om europeisk sikkerhetspolitikk. Seminaret finner sted torsdag 26. april på Felix konferansesenter i Oslo.

For English please scroll down.

EU har de siste årene tatt viktige initiativ som sikter mot å styrke unionens rolle som forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Det er lett å skjønne årsakene til denne utviklingen, som i første rekke skyldes Brexit, det politiske lederskapet i USA, samt at store deler av EUs nabolag er preget av ustabilitet.

Norge står overfor tilsvarende sikkerhetsutfordringer som resten av Europa. Norge er dessuten medlem av Nato og er en nær partner til EU i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Seminaret er dessverre fulltegnet, men vil bli streamet på vår YouTube-kanal.

Du finner programmet lenger ned på denne siden.

———————-
On the way towards a European Defence Union?

The European Movement Norway, Konrad-Adenauer-Stiftung, People and Defence and The Norwegian Atlantic Committee have the pleasure of inviting you to a seminar on European security policy. The seminar takes place on Thursday 26 April at Felix konferansesenter in Oslo.

The European Union has recently taken important initiatives towards strengthening its role as a political actor within defence and security. It is easy to understand the causes of these initiatives, launched as a reaction to Brexit, the political leadership in the US and the increasing instability in the Union’s close neighbourhood.

Norway, being both a member of NATO and a close partner to the EU, however, as a non-EU-member, is faced with the same security challenges as the rest of Europe.

The seminar consists of two parts, one international (in English) and one with a Norwegian perspective (in Norwegian).

The Seminar is free of charge to attend and is open to all, but places are limited, so registration is required. You can register here.

Program

Ordstyrer / Moderator: Eirik Løkke, Fellow at Civita

09:30 Registrering / Registration
10:00 Velkommen / Welcome
Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen / President of the European Movement Norway
Del 1 / Part 1 – International driving forces – in English
10:05 Introduction
Eirik Løkke
10:10 Recent developments and future prospects for the EU defence and security policy
Mihnea Motoc, Deputy Head, European Political Strategy Centre
10:30 The US and European Security
Magnus Petersson
, Professor at Norwegian Institute for Defence Studies
10:50 Is soft power enough? Why the EU also needs hard power capabilities: A German view
Dr. Ingo Peters, Dean of Studies, Department of Political and Social Science, Freie Universität Berlin
11:10 Q&A with Mihnea MotocMagnus Petersson and Dr. Ingo Peters
11:45 Pause og lunsj / Break and lunch
Del 2 / Part 2 – Norske konsekvenser – på norsk (in Norwegian)
12:15 EUs endrede rolle – hva har det å si for Norge
Tone Skogen, statssekretær i Forsvarsdepartementet
12:35 EUs samarbeid med NATO – muligheter for ‘utenforlandet’ Norge?
Nina Græger, seniorforsker, NUPI
12:50 EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk: Et tilbakeblikk og veien videre
Per M. Norheim-Martinsen, førsteamanuensis, Forsvarets stabsskole
13:05 Panelsamtale og Q&A med Nina Græger og Per M. Norheim-Martinsen
13:30 Avslutning