Vår sikkerhet ligger i Europa

Norsk sikkerhet og forsvarsevne vil bli ivaretatt best ved å knytte oss tettere til EU.

Foto: srž. Ēriks Kukutis, Kaujas audiovizuālā grupa, Flickr CC

Av Jonfinn Bremnes, nestleder i Europabevegelsen Vestfold. Innlegget var på trykk i Sandefjords Blad mandag 4. desember.

Med et mer aggressivt Russland og en mindre forutsigbar amerikanske president har EU-landene sett seg nødt til å tenke nytt om forsvarssamarbeidet. I tillegg fører Brexit til stor usikkerhet om hvilket ansvar og retning Storbritannia vil ta fremover.

Med dette bakteppet har 23 EU-land signert en ny og omfattende avtale, som har som mål å sikre et mer permanent og strukturert samarbeid i forsvarspolitikken. Avtalen forplikter landene til å øke forsvarsbudsjettene. Det vil også bli opprettet en felleseuropeisk styrke for krisehåndtering og satt av penger til utvikling av felles forsvarsmateriell. Totalt finnes mer enn 50 prosjektforslag allerede. Målet er at EUikke lenger skal være avhengig av andre, men i større grad kunne stå på egne militære ben.

Som utenforland er Norge ingen selvskreven aktør i dette nye europeiske forsvarssamarbeidet, som i utgangspunktet er forbeholdt EUs egne medlemsland. Likevel burde den norske regjeringen gjøre det de kan for å knytte oss så tett på som mulig. Det vil være viktig for å ivareta vår sikkerhet og forsvarsevne i fremtiden.

Dessverre virker det ikke som regjeringen har fulgt med i timen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har forholdt seg relativt taus, mens EU/ EØS-minister Marit Berger Røsland har uttalt noe vagt at hun «vil følge utviklingen». Dette vitner om passivitet. Men det er ikke bare hva som sies, eller ikke sies, det er også hva som gjøres som er foruroligende.

Norge har valgt å distansere seg fra EU når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvarsdepartementet har fjernet en stilling ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Samtidig deltar vi ikke i flere av unionens sikkerhetsinitiativ, der vi tidligere var deltager.

Dette er ukloke signaler å sende i en tid der EU ser ut til å spille en stadig viktigere rolle for ivaretagelse av Europas sikkerhet, som også er Norges sikkerhet. Et bedre alternativ for Norge vil være å søke et tettere samarbeid med EU, samtidig som vi opprettholder vårt gode forhold til NATO og forsvarsalliansens andre medlemsland. Det ene utelukker ikke det andre.