Sentralstyret møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Europabevegelsens sentralstyre hadde gleden av å møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide tirsdag 12. juni.

Ulike problemstillinger knyttet til regjeringens nye Europastrategi ble gjennomgått og det er gledelig at strategien i stor grad er i samsvar med Europabevegelsens innspill.

Utenriksministeren la vekt på at den nye strategien skilte seg ut fra den forrige å den måten at det i større grad forklares hvorfor det er viktig at Norge engasjerer seg og tar ansvar for utviklingen i Europa. Ellers ønsket hun i større grad engasjere fagstatsråder i EØS-redegjørelsene i Stortinget for å involvere og engasjere bredere i debatten. Utenriksdepartementet jobber dessuten mer målrettet for å identifisere utfordrende EØS-saker så tidlig mulig.

For øvrig var brexit, USAs toll på stål og aluminium og EUs tilbud om å skåne Norge fra beskyttelsestiltak tema, så vel som økt kunnskap om EU/EØS i skolen, snøkrabben og hvordan komme bedre i inngrep med EØS-relevante lov-prosesser i EU.

Europabevegelsen presenterte dessuten det pågående arbeidet i Klima-, Arbeidslivs- og Sjømatutvalget.