Senterpartiets alternative fakta om EØS

Senterpartiet har nærmest gjort det til sitt varemerke å stemple meningsmotstandere som en gruppe som ikke bryr seg om folk flest. Motstanderne deres er de som vil vrake nasjonale tradisjoner og verdier til fordel for noe ekspertstyrt, kjølig og fremmed. Sp representerer folket og det ekte norske; de andre er eliten.

Innlegg ved Peter Brandstrup, rådgiver i Europabevegelsen, på trykk i Østlendingen 2. mars, 2017

Kroneksempelet, som de trekker frem nærmest uansett hva temaet for diskusjonen måtte være, er EØS-avtalen. Det kan virke som at dette i Sp’s verden er elitens fremste verktøy i kampen mot folket. At Sp er kritiske til EØS-avtalen er på ingen måte noe nytt. Det er de selvsagt også i sin fulle rett til å være. Problemet er at store delers av deres kritikk ser ut til å være basert på deres egne alternative fakta. Dette kommer til uttrykk gjennom en retorikk der følelser og unøyaktigheter trumfer virkeligheten.

Arbeidsinnvandringen fra EØS-området er blant det Sp går hardest ut mot. Det har blitt omtalt som å være ute av kontroll, og at norske velferdsordninger som en konsekvens av det står for fall. De spiller på frykten for at menneskene som kommer hit for å jobbe, skal rive ned det vi har bygget opp. Dette er mennesker som bidrar med penger til fellesskapet. Det Sp også ser ut til å ha glemt er at Norge er helt avhengig av denne arbeidsinnvandring, det gjelder ikke minst i distriktene og i landbruket.

Også når det kommer til EØS-avtalens avgjørende rolle for Norge som handelsnasjon kan det virke som Sp kun forholder seg til sin helt egen virkelighetsforståelse. Gang på gang blir det sagt at de vil skrote avtalen og erstatte den med en ny handelsavtale. At EØS-avtalen har skapt et forutsigbart og stabilt fundament for norske bedrifter som handler med EU-land, nevnes ikke. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. Det gjør EU til vår desidert viktigste handelspartner. Det vil helst ikke Senterpartiet snakke om, da det ikke passer inn i deres bilde av verden.

Europabevegelsen ønsker en debatt om EØS-avtalen velkommen, og vi vil gjerne ha Senterpartiet som en konstruktiv debattmotstander. Den debatten må imidlertid være basert på fakta, ikke halvsannheter og fordommer.

 

Peter Brandstrup
Europabevegelsen

You may also like...