Senterpartiet

For Senterpartiet er det nasjonalstaten som står i fokus, EU blir sett på som dens motstykke. De har gjort motstand mot unionen til en av sine fremste kampsaker, det innebærer også motstand mot EØS og Schengen.

Vi teller ned til stortingsvalget med anmeldelser av europapolitikken til de største partiene. Vi har allerede vurdert Rødt, SV og Ap. I dag er det Sp, før vi i morgen beveger oss videre til MDG.

Senterpartiet

EU-medlemskap – Mot

Sp vil være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om medlemskap.

De har en grunnleggende negativ holdning til EU. De mener unionen undergraver folkestyret og at den minner om en føderal statsdannelse. Videre mener de at europeisk integrasjon gjennom EU har ført til større ulikhet og svekkelse av arbeidsmarkedet. For Norges del ville medlemskap i EU virke negativet på landbruks-, fiskeri-, finans-, utenriks- og forsvarspolitikk, mener Senterpartiet.

EØS-avtalen – Mot

Sp ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU.

De har også som mål å ha folkeavstemning om EØS. De går også inn for økt bruk av reservasjonsretten. Den skal brukes mot EU-lovgivning som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet. I tillegg skal regelverk uten EØS-relevans avvises, dersom Sp får det slik de vil.

Schengen – Mot

Sp vil trekke Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll.

Å styrke kontrollen over Norges grenser er en viktig sak for Sp. På den måten skal det settes en stopper for organisert kriminalitet fra Europa. Senterpartiet ønsker også å styrke det nordiske grensesamarbeidet og opprettholde den nordiske passfriheten.

Europeisk samarbeid – Lite viktig

Europeisk samarbeid får, kanskje ikke så overraskende, lite oppmerksomhet i Senterpartiets program.

Men det betyr ikke at Sp er mot at Norge samarbeid med andre land. De ønsker nemlig et sterkere nordisk samarbeid. Dette samarbeidet skal være knyttet til våre felles interesser og med respekt for de enkelte landenes selvstendighet. Videre mener Sp at mellomstatlig samarbeid mellom selvstendige nasjoner best ivaretar borgerens behov.

Dom – Terningkast 1

Senterpartiet ønsker ikke at Norge skal være del av et europeisk samarbeid. De gjør det helt klart at det er noe de vil jobbe mot. De er mot EU, EØS og Schengen og vier lite oppmerksomhet til andre former for europeisk samarbeid.

Resultatet av denne politikken vil være at Norge distanserer seg fra resten av Europa. Det er ikke å ivareta norsk interesser, noe Sp er opptatt av.

You may also like...