Sekretariatet

Europabevegelsens sekretariat holder til i Europahuset i Prinsens gate 2 i Oslo sentrum. 

Vi kan treffes på telefon 22 34 15 00.

De ansatte i sekretariatet er:

Fredrik Mellem
Generalsekretær
fredrik@europabevegelsen.no
932 63 892

Ragnhild E Bye Lütken
Medlems- og administrasjonsansvarlig
ragnhild@europabevegelsen.no
959 46 896

Nora Duus Rodin
Informasjons- og organisasjonsrådgiver
nora@europabevegelsen.no
994 84 871

Fredrik Emil Aas
Praktikant vår 2021
fea@europabevegelsen.no
90 55 79 88